Attention

Retrouvez toutes les dispositions de la Ville de Binche dans la crise de la Covid-19

De cel pers

De doel van de cel pers is de journalisten, fotografen en reporters te helpen tijdens hun werk op het Carnaval van Binche. Daarom verschaft het persteam de meest volledige informatie mogelijk over de folklore, de tradities en het verloop van het Carnaval.

Om een accreditatie te krijgen moeten de journalisten (zoals hun team), de fotografen en de reporters een aanvraag indienen bij de Communicatiedienst van de Stad Binche.
De accreditatiebadges zijn onmisbaar voor alle professionelen, die verslag over het Carnaval geven, om hun vervoer tijdens de drie Vette dagen gemakkelijker te maken.

Tijdens het Carnaval staat de pers cel in het Theater

De cel pers zet de volgende diensten te uwer beschikking :

  •     Een onthaal- en informatiedienst
  •     Een computer met een ADSL internetconnectie en een printer
  •     Persdossiers
  •     Een sluitbaar lokaal


 

Document acties